Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Så gör ni rätt avskrivningar i årsredovisningen

Vad är det som hindrar att man i årsredovisningen gör en separat kalkyl över avskrivningarna på byggnadernas ursprungliga värde, och räknar med att medlemmarnas ursprungliga insats förlorar i värde i samma takt. Dvs efter 100 år skulle det ursprungliga kapitalet vara förbrukat och byggnaderna vara helt avskrivna. Ingen del av årsavgiften skulle behöva användas för dessa avskrivningar.

Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Problemet är att denna avskrivningsmetod på senare år har förvanskats och missbrukats så till den grad att många avskrivningsplaner nu är på 200 år eller mer, och framför allt har man helt avskaffat avskrivningarna de första 5-10 åren. På så sätt har man i praktiken trollat bort denna kostnad i den ekonomiska planen (budgeten). Allt i ett enda syfte, att få ner den initiala månadsavgiften och göra lägenheterna mer lättsålda.

Bokföra byggnader (bokföring med exempel)

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator-webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Avskrivningar på byggnader i bostadsrättsföreningar – fortsatt het fråga

I samband med att vi ska förvärva ett nytt boende, hörs ofta uttrycket ”det här är den största eller en av de största investeringar som du kommer att göra i ditt liv”. För de allra flesta av oss är det ett helt korrekt påstående.

Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Den senaste tiden har en bokföringsteknisk fråga om progressivALTERNATIVT linjär avskrivning väckt uppmärksamhet. DET HAR IFRÅGASATTS OM PROGRESSIV AVSKRIVNING, SOM LÄNGE VARIT BRANSCHPRAXIS, ÄR FÖRENLIG MED DE NYA GENERELLA REDOVISNINGSREGLER SOM GÄLLER FROM 2014. Bokföringsnämnden HAR klargjort att progressiv avskrivning inte är en tillämplig avskrivningsmetod, varför bostadsrättsföreningar fr.o.m. 2014 måste tillämpa linjär avskrivning.

Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Idag överlämnades den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” till regeringen. Utredarens uppdrag har till stor del varit att ta ställning till hur bostadsrättsföreningar ska säkerställa att det finns tillräckliga medel för framtida underhåll.

Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Historik

Vi beskriver här de nu gällande metoderna för avskrivningar och sedan vilka förslag utredningen lämnar, dels om avskrivningar men även om andra delar av årsredovisningen. Förslagen utmynnar i att Bokföringsnämnden (BFN) bör ta fram en särskild vägledning om årsredovisningar för bostadsrättsföreningar.

Avskrivningar fastigheter bostadsrattsforening

Vad betyder JMs rekommendation om progressiv avskrivning till bostadsrättsföreningar?

Den senaste tiden har frågan om progressiv respektive linjär (rak) avskrivning för bostadsrättsföreningar uppmärksammats i media. Nu har BFN klargjort att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod, varför bostadsrätts-föreningar fr.o.m. 2014 måste tillämpa linjär avskrivning. Nedan svarar JM på ett antal frågor avseende avskrivningar.