Beskatning af firmabil pa gule plader

Beskatning af firmabil pa gule plader

C.A.5.14.1.12 Varebil på gule plader hvor der ikke betales privatbenyttelsesafgift, og der ikke er betalt moms ved anskaffelsen

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af medarbejdere, som af deres arbejdsgiver får stillet en firmabil på gule plader til rådighed, hvor der ikke betales privatbenyttelsesafgift, og der ikke er betalt moms ved anskaffelsen.

Other languages

I firmabiler på gule plader vil man typisk skelne mellem køretøjer der er specialindrettede og de som er ikke-specialindrettede. Så hvis du vil køre efter reglerne som er gældende for specialindrettede køretøjer, bør du sikre dig at din bil er specialindrettet, og at der er et godkendt behov for at køre i en specialindrettet bil.

Beskatning af firmabil pa gule plader

Kan jeg flexlease

For biler på rent gule plader skal der ikke betales privatbenyttelsesafgift, ligesom der er fuldt fradrag for såvel købsmomsen som for momsen af de løbende driftsudgifter. Set over den normale levetid for en varebil er der således væsentlig økonomisk forskel på, om den indregistreres på gule plader eller på papegøjeplader.

Beskatning af firmabil pa gule plader

Privat anvendelse: Beskatning af fri bil

Mange af henvendelserne handler om, hvad man egentlig må og ikke må bruge sin firmabil til, og det er vigtigt at få klarlagt. Den faktiske anvendelse af køretøjet kan nemlig være udslagsgivende for, hvordan moms og afgifter skal håndteres i bogholderiet, og det kan også have skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Her kommer hovedreglerne.

Beskatning af firmabil pa gule plader

Stadig flere køber dagsbeviser af SKAT, så de lovligt kan bruge firmaets varebil til for eksempel at køre affald.

Medarbejdere, der har tilkaldevagter fra bopælen, og som tager bilen med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkaldene, har hidtil ikke af den grund været anset for at have bil til rådighed for privat kørsel. En ny højesteretsdom fastslår, at firmabilen for en tilkaldevagt dog typisk er egnet til privat benyttelse, og såfremt bilen er til rådighed for medarbejderen hele året, er der stor risiko for, at medarbejderen bliver beskattet af værdi af fri bil.

Værd at vide om skat 

Det er ikke i sig selv nok, at du laver en aftale om, at bilen alene bruges erhvervsmæssigt, eller at du har en anden bil, som du bruger til privat kørsel. Det er heller ikke nok, at du har som begrundelse, at du har brug for bilen i tilfælde af vagtkørsel, alarmer mv. – heller ikke selv om det rent faktisk er det, du bruger bilen til. Skattemæssigt stilles der nemlig særlige krav, hvis brug af bilen i forbindelse med en vagtordning ikke skal udløse beskatning.

Beskatning af firmabil pa gule plader

Beskatning af firmabil

SKAT rejser jævnligt skattesager omkring beskatning af værdi af fri bil. I mange tilfælde vedrører sagerne en hovedanpartshaver eller hovedaktionær, der har en bil stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel af dennes virksomhed. Det er SKATs opfattelse, at der i disse tilfælde kun kan undgås beskatning af værdi af fri bil, såfremt der fremlægges en fuldstændig kørebog, der udelukkende udviser erhvervsmæssig kørsel.

Beskatning af firmabil pa gule plader

Leasing af en gulpladebil kan være en stor fordel for dig, da der er en meget lavere afgift på gulpladebiler, og det dermed bliver billigere for dig at lease bilen.

Hvis du overvejer erhvervsleasing af en varevogn til transport af f.eks. varer eller andet udstyr, får du alle fordelene af leasing af gulpladebiler, da det netop er lastrummets volumen, som er vigtigt for dig, og ikke antallet af sæder i bilen. Når du får en lavere afgift på leasing af gulpladebilen, får du også et lavere beskatningsgrundlag, hvilket er endnu en fordel.