Beskatning af firmabil

Beskatning af firmabil

Skat af fri bil (firmabil)

For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder fra tidspunktet for indregistrering første gang og de efterfølgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien til 75 procent, dog mindst 160.000 kr.

Beskatning af firmabil

Leasing af din næste firmabil?

Ved at vælge bilens skatteværdi, din marginalskatteprocent, brændstofforbruget og eventuelt egenbetaling pr. måned, kan du beregne skattebetalingen pr. måned for leasing af en ny bil.

Beskatning af firmabil
Beskatning af firmabil

Miljøtillæg ved beskatning af firmabil

Personbiler, der er registreret første gang 1. juli 1997 eller senere, samt varebiler, der er registreret første gang 18. marts 2009 eller senere omfattes af ejerafgiften. Afgiften opkræves ud fra bilens brændstofforbrug, som står på registreringsattesten. Udligningstillægget på dieselbiler og privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes i miljøtillægget.

Beskatningsværdi

Beregningsgrundlaget udgør de første 36 måneder fra bilens indregistrering, beskatningsgrundlaget som oplyst på leasingkontrakten. Herefter udgør beregningsgrundlaget 75 % af det oprindelige beskatningsgrundlag. Eksempelvis vil en firmabil indregistreret i januar 2015, falde i beskatning fra januar 2018.

Beskatning af firmabil

Når du får stillet fri bil til rådighed gennem din arbejdsplads, bliver du beskattet af firmabilen. Læs her, hvordan beskatningen af din firmabil beregnes.

Hvis bilen er under 3 år gammel regnet fra første indregistreringsdato, beskattes medarbejderen af bilens nyvognspris. For fabriksnye biler indeholder beskatningsgrundlaget udover bilens pris også forhandlerens leveringsomkostninger og fabriksmonteret udstyr. Eftermonteret udstyr indgår ikke i beskatningsgrundlaget. Hvis bilen er leaset, oplyses nyvognsprisen af leasingselskabet. 

Sådan scorer du en lav beskatning af din nye firmabil

En firmabil beskattes de første tre år af den pris, bilen først blev indregistreret til. Derfor kan du gøre dig selv en stor tjeneste ved at finde en kampagnebil, som en forhandler vil sælge dig til en pris, der kan lægge væsentligt under prisen for den samme model – men købt som ny.

Beskatning af firmabil

Reglerne om beskatning af værdi af fri bil har i mange år givet anledning til en række skattesager og gør det stadig.

SKAT rejser jævnligt skattesager omkring beskatning af værdi af fri bil. I mange tilfælde vedrører sagerne en hovedanpartshaver eller hovedaktionær, der har en bil stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel af dennes virksomhed. Det er SKATs opfattelse, at der i disse tilfælde kun kan undgås beskatning af værdi af fri bil, såfremt der fremlægges en fuldstændig kørebog, der udelukkende udviser erhvervsmæssig kørsel.

FIRMABIL OG BESKATNING AF FRI BIL

En firmabil er en bil, som medarbejderen får stillet til rådighed af sin arbejdsgiver. Det er din arbejdsgiver, der betaler for bilen og du kan gøre brug af bilen både arbejdsmæssigt og privat. Benytter du firmabil til privat kørsel, skal du betale skat af den fri rådighed, det er dog underordnet, hvor mange km du kører i bilen årligt i private sammenhænge, da skatten forbliver den samme uanset antal kørte km.