Elbil co2 regnskap

Elbil co2 regnskap

CO2-utslipp fra personbiler

I kompaktbilklassen kommer elbilen ut som det beste valget. Selv når den bruker tysk strømmiks, som har en viss andel kullkraft blant annet, begynner den å gi et lavere CO2-utslipp etter 45.000 kilometer.

Elbil co2 regnskap

Elbil og CO2-utslipp

Men det er ikke nødvendig med store deler vannkraft eller kjernekraft som i henholdsvis Norge og Frankrike. Uansett hvor i Europa en elbil settes inn, vil den i et livsløpperspektiv stå for et lavere CO2-utslipp enn en gjennomsnittlig europeisk personbil.

Elbil co2 regnskap

ELBIL OG CO2-UTSLIPP

Ideell organisasjon og lobbygruppe bestående av blant annet forskere og ingeniører. Grunnlagt i 1969 ved Massachusetts Institute of Technology. Målet er å påvirke statlig politikk der vitenskap og tenknologi er av faktisk eller potensiell betydning. 

Elbil co2 regnskap

Elbilen tar igjen forspranget når den tas i bruk

Myndighetene gir store kjøpsfordeler for de som kjøper elbil fordi de er bedre for miljøet og klimaet enn bensinbiler. Men stemmer det egentlig? Vi har undersøkt hvor mye klimautslipp du sparer ved å kjøre elbil i Norge.

Spør en forsker: Hvor skitne er elbilens batterier?

– Ja, må bli det første svaret. Regnestykkene til Teknikens Värld er riktige hvis vi kan stole på tallgrunnlaget. Det kommer fra en rapport laget av IVL Svenska Miljöinstitutet, utgitt mai 2017.

Elbil co2 regnskap

Hjertet til Nlaea (21) svikter og pulsen til den lille i magen hennes dropper

Svar: Det er riktig at det slippes ut litt mer klimagasser når man produserer en elbil enn en bensin- eller dieselbil. Det skyldes blant annet at batteriproduksjonen gir relativt høye utslipp. Til tross for dette blir klimabelastningen over tid mye mindre med en elbil. Spesielt når man lader bilen med strøm som er ren og fornybar, som vi gjør her i Norge.  

Elbil co2 regnskap

Svensk rapport: – Elbilenes batterier er klimaverstinger

Enligt deras sammanställning släpps det i genomsnitt ut 150 till 200 kilo koldioxidekvivalenter per tillverkad kilowattimme batteri för lätta elbilar (t ex personbilar). För en elbil med ett batteri på 30 kWh innebär det mellan 4,5 och 6 ton koldioxidutsläpp vid enbart tillverkningen av batteriet. För en elbil med ett batteri på 100 kWh betyder det att mellan 15 och 20 ton koldioxid släpps ut under tillverkningsprocessen. Beräkningarna är baserade på mellan 50 och 70 procent fossil andel i elmixen som används vid produktionen. …

Elbil co2 regnskap

Er elbilen en miljøbløff?

I fremtiden vil energiproduksjon fra hydrogen kunne gjøre sitt inntog i elbilene og løse rekkeviddeproblematikken. Samtidig er det lite trolig at man kan gjøre bensin- og dieselbiler særlig mer effektive enn de er i dag, selv om vi fremdeles klarer å presse ned karbondioksidutslippet noe blant annet ved å lage motorer med turbo og mindre slagvolum.