Elektriker kollektivavtal lon

Elektriker kollektivavtal lon

Lärlingstiden delas i två delar

När du är klar med dina lärlingstimmar är det dags för certifiering. Den dag då alla timmar är jobbade är det samma som 1:e års montörsdag. Det är denna datum som kommer att stå på ditt certifikat. Nu skall du även ha lön som 1:e års montör, 17 878 kr – månad ( Från 2018-05-01).

Elektriker kollektivavtal lon

Undernavigering för

Installatörsföretagen, EIO och VVS Företagen, tecknar kollektivavtal med flera fackliga organisationer. Avtalen är bindande för alla som är medlemmar i organisationerna. Ett företag som är medlem i Installatörsföretagen blir bundet av de kollektivavtal som organisationen tecknar och ska därmed betala löner och andra förmåner i linje med avtalen.

Elektriker kollektivavtal lon

”Har jag rätt lön?” – vanliga frågor om lön

Att arbeta och bo i Storbritannien är en dröm för många svenskar och eftersom landet sedan 1 januari 1973 varit med i EU har svenska medborgare haft fri rörlighet på arbetsmarknaden. Med beslutet om Brexit 2016 kom detta att ändras, med nya lagar som dikterar arbetsvillkoren. På den här sidan hittar du info kring Brexit och hur du söker jobb i London. Lycka till!

Elektriker kollektivavtal lon

Tack til dig CribsNorge

Vi välkomnar dig nämligen till denna underbara svenska safehaven. Där du som svensk person kan hitta all nödvändig information för att komma igång med din norska karriär. Om du inte redan har gjort det, rekommenderar vi att du registrerar dig som arbetssökare här på toptemp.no. Vi har nämligen ett antal spännande positioner hela tiden, som vi är säkra på att ni kommer gilla.

Category: lön

Idag har Hotell- och restaurangfacket tvingats ta till det enda vapnet vi har i avtalsrörelsen och det är att varsla om strejk. Varför har man behövt göra det? Arbetsgivarorganisationen Visita har vägrat gå med på den låglönesatsning som IF Metall och de andra facken inom industrin förhandlat fram i det så kallade ”märket”. Vi i…

Elektriker kollektivavtal lon

Tack för att du registrerat dig!

Sådär! Årets lönerevision klar. Jag har gått från att vara konsult med en mindre intern roll till att bli konsult och konsultchef för nio av mina kollegor. Jag har 2,5 års erfarenhet hos kund (och har varit lika länge på konsultbolaget), mitt chefsansvar sträcker sig till personalansvar (lönesättning, utveckling, välmående), men tack och lov inget säljansvar.

Lön för snickare

Sverige i allmänhet och våra större städer i synnerhet har en negativ trend sett till att vi bygger för lite bostäder i förhållande till hur många invånare vi har. Ett stort problem och enbart i Stockholm så räknar man med att så mycket som 440.000 nya bostäder bör byggas fram till år 2020 – detta enligt en rapport från Boverket. Problematiskt och dystert sett från en sida – men relativt positiva nyheter om man ser det från Byggnadsbranschens sida och dit vi räknar snickare.

Elektriker kollektivavtal lon

Tekniska fysiker från Lund jobbar t ex vid ABB Robotics, Analytic Investors, Anoto, Astra Zeneca, AWA Patent, Bofors, EON, Ericsson, Exportrådet, Gambro, Handelsbanken, Hewlett Packard, IBM, IKEA, Karolinska institutet, Kockums, McKinsey, Procter&Gamble, Saab, Scania, Skånes universitetssjukhus, Softhouse Consulting AB, Tetra Pak, Totalförsvarets forskningsinstitut, Vattenfall och såklart vid många fler arbetsplatser.