Fakta om elbilar


Hur långt kan man köra på en laddning?

Elbilar är tysta, billiga i drift och bra för miljön. För att möta det ökade intresset för elbilar utvecklar Vattenfall nya smarta produkter och tjänster. Det ska bli ännu enklare att äga och köra elbil. Vi erbjuder smidiga laddningsmöjligheter för det ökande antal fordon som kör på el i Sverige idag och för att kunna möta den miljon elfordon som vi räknar med år 2030.

Fakta om elbilar

Elbil och laddhybrid

Batteriet i elbilen laddas med el från kraftnätet. Det är stort och väger ofta mellan 200 och 500 kg, men eftersom elbilar saknar andra tunga komponenter såsom, förbränningsmotor, växellåda och bränsletank med bränslet, blir skillnaden inte så stor. Batteriutvecklingen går också fort fram vilket gör att räckvidden ökar rejält utan att batterierna blir större eller mycket tyngre.

Laddningstid

En undersökning från SIKA visar att 70 % av alla resor med bil i Sverige är kortare än 3 mil. Det betyder också att 70 % av resorna idag kan genomföras med elbil. Bristande utbud av laddstolpar i publika miljöer är inte ett problem för elbilar eftersom hela 57 % i undersökningen uppger att de har tillgång till elektricitet vid sin parkeringsplats på jobbet, för en eventuell elbil hemma eller både och.

Påstand: Elbiler i Norge lades på skitten strøm fra kullkraft i Europa
Konklusjon: Delvis rett. Den fysiske strømmen elbilene lader med, er i realiteten generert fra vannkraftverk i Norge. Siden Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, vil vi importere noe strøm som kan stamme fra kullkraft. Her er det viktig å merke seg at bare en del av den ikke-fornybare energiproduksjonen i Europa kommer fra kullkraft.

Det finns 419 artiklar om Elbilar

Att byta ut sin fossilbil mot en elbil är ett stort steg för väldigt många bilköpare. Att inte längre behöva tanka på macken utan att ladda hemma eller i garaget är en förändring som kanske känns lite skrämmande. Och på en högre nivå finns också massiva krafter som vill fördröja införandet av elbilar.

Fakta om elbilar

NAF om elbil

elbil, elektrisk bil, bil som drivs helt med elektricitet. Elbilen är försedd med en eller flera elmotorer samt vanligen uppladdningsbara batterier som laddas med sladd från elnätet. Elmotorer har högre verkningsgrad än förbränningsmotorer och kan dessutom fungera som generatorer och ta tillvara rörelseenergin för batteriuppladdning när bilen bromsas (regenerativ

Fakta om elbilar

Smutsar ned mer under sin livscykel?

– Elmarknaden i Sverige är i stort sett 100 procent ren. 91 procent av Sveriges el bestod förra året av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Resten producerades av kraftvärme. 98 procent av elproduktionen är med andra ord i det närmsta koldioxidneutral. Vi säger ju inte att det inte är miljövänligt att ta tåget i Sverige för att tågen i Polen går på el från kolkraftverk.

Fakta om elbilar

Om Tesla

Tesla grundades 2003 av en grupp ingenjörer som ville bevisa att man inte behövde kompromissa för att köra elektriskt – att elfordon kan vara bättre, snabbare och roligare att köra än bensinbilar. Idag bygger Tesla inte bara helt elektriska bilar utan även oändligt skalbara produkter för ren energialstring och -förvaring. Tesla anser att ju fortare världen slutar förlita sig på fossila bränslen och rör sig mot en framtid helt utan utsläpp, desto bättre.