Filtrera vatten med kol


Om Jula

I Nordens fjälltrakter är det än så länge säkert att dricka vatten direkt ur de flesta bäckar och kallkällor. Källvatten är något av det renaste som finns. Bra vatten är klart, kallt och luktar inte konstigt. Grundregeln är att undvika stillastående vatten, som till exempel pölar och andra mindre vattensamlingar, och att vara särskilt uppmärksam på vattnet på platser där renar eller andra djur samlas.

Filtrera vatten med kol

Rent vatten vill och bör man ha

I Finland diagnostiseras några hundra fall per år, men dessutom förekommer ett okänt och sannolikt stort antal fall av giardiasis där besvären är så obetydliga att patienten inte söker någon läkarhjälp. I USA anses giardia vara den vanligaste orsaken till ej-bakteriell diarre

Filtrera vatten med kol

Skadliga saker som potentiellt kan finnas i dricksvatten

Alger: cyanobakterier (blågröna alger) (De är egentligen inte alger, utan bakterier. Riktiga alger som grönslick (sjögräs) är inte farliga för människan). Hela cyanobakterier tas bort med de flesta vattenfilter. Går däremot bakterien sönder så läcker det ut gift som finns inne i cellerna. Om man kokar eller klorerar går också bakterierna sönder. För att få bort sådant gift måste vattnet destilleras.

Filtrera vatten med kol

Höga värden av organiskt material kan ge ditt dricksvatten lukt, smak och färg. Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av organiskt material, som även kallas för humus. Vårt vattenfilter reducerar halten av humus i vattnet via en filterbädd, som består av ett granulärt aktivt kol med en mycket stor ytarea. Genom att låta dricksvattnet passera filterbädden adsorberas de organiska ämnena på det aktiva kolet och fastnar där och ut kommer ett klart och friskt dricksvatten.

Kontakta oss

Eagle Redox Alloy ®filtermedia minskar kraftigt bland annat klor, lösta tungmetaller, bly, kvicksilver, järn och vätesulfid. Eagle Redox Alloy ® fungerar som ett multifunktionell filtermedia som har överlägsen kapacitet t.ex. jämfört med de-klorering av dricksvatten som är mycket vanligt i kommunalt kranvatten och enskilda brunnar. 

Filtrera vatten med kol

Vattenfilter – En guide om filter för vattenrening

Vi sköljde sandfiltret innan ”Sverige-vattnet” filtrerades
eftersom sanden är ren i vattenverken. Detta gäller dock inte i de förenklade
vattenreningssystemen på Etiopiens landsbygd (vilka oftast består av tunnor
fulla med sand) eftersom vatten är bristvara. Därför sköljde vi inte igenom
sandfiltret för ”Etiopien-vattnet”.

Swedish Survivalist

För att logga in så måste du vara registrerad. Registreringen tar bara någon minut men ger dig nya och utökade funktioner och möjligheter. Forumadministratören kan också ge extra behörigheter till registrerade användare. Försäkra dig om att du har läst och accepterat våra användarvillkor och vår integritetspolicy innan du registrerar dig. Försäkra dig om att du läst eventuella forumregler innan du skriver något.

Upptäck Skogsdatabloggen

Sex miljoner svenskar får sitt dricksvatten direkt eller indirekt berett från ytvatten. Men många svenska ytvatten har under de senaste åren blivit allt mer brunfärgade av humus. SLU och vattenverken har nu framgångsrikt testat bättre och mer precisa membranfilter för att rena råvatten från oönskat innehåll av organiskt kol.