Filtrering njurarna fran blodet

Filtrering njurarna fran blodet

Njurar och urinvägar

Njurarna och urinvägarna är viktiga för att kroppens ska kunna rena blodet och göra sig av med restprodukter från ämnesomsättningen. Restprodukterna lämnar kroppen genom urinen, som bildas i njurarna. Urinen transporteras sedan genom urinledarna, samlas tillfälligt upp i urinblåsan och fortsätter ut genom urinröret.

Filtrering njurarna fran blodet

När ska jag söka vård?

Njurarna renar blodet från ämnen och för bort vatten som kroppen inte behöver. Vid njursvikt klarar njurarna inte längre av att göra det och då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har.

Filtrering njurarna fran blodet

Blodtryck och vätska

I varje njure finns en miljon små blodkärlsnystan, glomeruli, och det är i dem som själva reningsprocessen sker. Blodet strömmar genom kärlnystanens fina artärer under högt tryck. Det gör att kroppsvätska pressas genom de porösa kärlväggarna, som alltså fungerar som ett slags filter.

Filtrering njurarna fran blodet

Kommentera arbetet: Njurarna – blodets filter

Vid en njurtransplantation placeras inte den nya njuren på samma ställe som njurarna normalt sitter på. Istället opererar man in njuren nertill i buken strax ovanför ljumsken. Njurens blodkärl ansluts först och därefter kopplas urinledaren till urinblåsan. Operationen tar vanligtvis två till tre timmar och de gamla njurarna får nästan alltid sitta kvar.

Filtrering njurarna fran blodet

Renin-angiotensin-aldosteron-systemet

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Filtrering njurarna fran blodet

NE Sidfot

Missbildningar av mycket varierande svårighetsgrad är vanliga, antagligen beroende på njurens och urinvägarnas komplicerade utveckling under fosterlivet. Ofta förekommande former är medfödd cystnjure, utvecklingsrubbningar (dysplasi) eller till och med helt bortfall (aplasi) av ena eller båda njurarna. Missbildningar i urinledare och urinblåsa, vilket hindrar normal urintömning, leder ofta till sekundära njurskador. Vissa missbildningar kan diagnostiseras redan under fosterlivet.

Filtrering njurarna fran blodet

Visste du att?

Njurarnas uppgift är att rena blodet från smuts och slaggprodukter. Om våra njurar inte fungerar som de ska så kan vi dö. Men njursjuka kan få dialysbehandling, en medicinsk teknik för att rena blodet. Läkaren Nils Alwall i Lund konstruerade i mitten av 1940-talet en dialysapparat som var den första i världen som användes på sjukhus.  I Sverige behandlas nästan 3 000 personer med dialys varje år och i hela världen behöver ungefär en miljon människor dialys för att överleva.
Blod pumpas in i dialysapparaten som har ett membran, ett filter med små, små hål.

Filtrering njurarna fran blodet

Hej!

Kreatinin är en slaggprodukt som uppstår vid energiomsättningen i kroppens muskelvävnad. Kroppen har inget behov av kreatinin utan gör sig av med ämnet via njurarna och urinen. Om njurarnas funktion är försämrad stiger halten av kreatinin i blodet. P-Krea (eller S-Krea, beroende på laboratoriet) används därför som ett mått på hur bra njurarna arbetar.