Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

Populære temaer

Har enkelt mannsforetak,ønsker og kjøpe eller lease en ny firmabil i vareklasse 2. Kan jeg som eier og driver mitt enkelt manns foretak bruke elektronisk kjørebok på den for og skatte av privat bruk? Altså min private bruk har jeg selv regnet ut til ca 8000 km i året x 3,40 sats =27200 som det skal trekkes skat av.?

Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

Gunstigste bilordning i enkeltpersonforetak

Når det gjelder bruk av bil i egen næringsvirksomhet, er det en viktig grense ved 6 000 kilometer: Fører du årlig fradrag for mer enn 6 000 kilometer, skal bilen regnes som driftsmiddel og gå inn i virksomhetens regnskap. Det er ikke alltid det er så gunstig.

Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

Sikkert 100 spm om liknende før, men jeg fyrer løs i håp om noen tips. Fruen har startet opp et enkeltmannsforetak, og jeg lurer litt på hva som lønner seg for oss når det gjelder bilhold. I dag er det jeg som eier bilen hun bruker, men tenker på om det går an at hun kjøper en firmabil? Tipper hun vil kjøre rundt 20.000 km i året i næring og rundt 10.000 km i året i privat kjøring. Det må være en 5 seter. Hun har kontorsted hjemme, og kjører til flere ulike plasser iløpet av en uke.

Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

Fordelsskatten – hovedregel

Fordelen for bruk av firmabil skal beregnes av bilimportørens listepris ved førstegangsregistreringen. Verdien av ekstrautstyr skal også beregnes av importørens listepris, uansett om det er betalt av den ansatte eller deg. Det skal også beregnes fordelsskatt etter de ordinære reglene, selv om arbeidstakeren dekker deler av bilholdet.

Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

Bilutgifter enkeltpersonforetak

Kjører du mer enn 6 000 kilometer i næring med bilen, skal du ikke føre fradrag for kilometer. I stedet må du føre fradrag for de faktiske kostnader for hele bilholdet i regnskapet ditt. Du må videre tilbakeføre kostnader som gjelder den private bruken av bilen (sjablongregel). Det er ikke krav til å føre kjørebok ved bruk av egen bil i næring, men en nøyaktig utfylt kjørebok vil kunne være avgjørende dokumentasjon ved spørsmål om fradragsførselen. Benytter du flere biler, vil hver enkelt bil vurderes for seg.

Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten «Yrkesbil». Driver du et enkeltpersonforetak (eller DA) og bruker bil i næringen, har du to alternativer: KM-godgjørelse for firmabil i enkeltpersonsforetak Kjøres firmabilen under 6 000 km i året i driften av selskapet, skal det føres en km-sats på kr 4,05 (4,15 i Tromsø) per kilometer

Firmabil i enkeltmannsforetak skatt

Risikerer straffeskatt. Skatteetaten har det siste året trappet opp kontrollen av landets 250.000 yrkesbilsjåfører for å sjekke mulig skatteunndragelse. Da de for en stund siden gjorde en større kontroll i Trondheim, ble det avslørt juks i 24 av 27 bedrifter.

Create an account or sign in to comment

Sånn i praksis, hvem er det som avdekker denne kjøringa? La oss si for min del som har et lite enkeltmannsforetak, uten verken fagforening eller revisor. Kan være på jobb 24t i døgnet forsåvidt pr definisjon, kan alltid være på vei til eller fra en synfaring, montering, til eller fra posten med varer etc etc.. Er det ved gjennomgang av kjørelister, eller må man bli "tatt på fersken" ved å bli stoppet?