Firmabil som privat

Firmabil som privat

Må man køre privat i firmabilen?

Skatter, moms og afgifter ved køb, salg, leasing og drift af køretøjer er ofte betydelige poster i virksomhedernes regnskaber. Derfor er valget af køretøjer og deres anvendelse ikke helt uden betydning, og vi får hver uge mange henvendelser om dette emne.

Firmabil som privat

Skat af fri bil (firmabil)

For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder fra tidspunktet for indregistrering første gang og de efterfølgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien til 75 procent, dog mindst 160.000 kr.

Firmabil som privat

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

Eksempel 1: Du låner bilen med hjem fra arbejde til en ferie. Dagen efter kører du i bilen til lufthavnen, hvor den står tre dage. Når du kommer hjem, kører du dagen efter bilen til virksomhedens adresse i. Her skal du have 5 dagsbeviser.

Firmabil som privat

Firmabil eller egen bil?

Der er især to faktorer, der er afgørende for resultatet. Dels antallet af private kilometer du kører privat i bilen. Tommelfingerreglen er, at jo flere kilometer du kører privat i bilen, desto bedre kan det svare sig at have firmabil. Dels har beskatningsgrundlaget en stor betydning. Et lavt beskatningsgrundlag ift. bilens købspris gør det mere attraktivt at tage imod en firmabil.

Firmabil som privat

Beskatning af fri firmabil

Reglerne omkring beskatning af udgifter til firmabilen er således, at hvis det har en driftmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen, så er det uden skattemæssige konsekvenser for den ansatte-brugeren.

Når skal du betale skatt på bruk av firmabil?

Om du bare bruker arbeidsgivers bil sporadisk, utløser det ingen skatteplikt. Til og med 2015 var det ikke noen klar grense for sporadisk bruk, men fra og med 2016 så er sporadisk bruk definert som følgende:

SKAT præciserer reglerne for privat brug af firmabilen

En ny afgørelse fra Skatterådet slår fast, at det betragtes som privat kørsel, hvis en håndværker bruger firmabilen til at trække en privat campingvogn til et arbejdssted – også selvom campingvognen skal bruges til overnatning i forbindelse med arbejdet.

Firmabil som privat

Firmabil kontra privatbil: Hvad kan bedst betale sig?

Går du som ansat og overvejer en firmabil, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på. Afhængig af, hvordan du bruger din bil, kan det nemlig blive en for dyr løsning for dig at have en firmabil.