Forsikring bil regler

Forsikring bil regler

Er en bilforsikring lovpligtig?

Den primære bruger skal stå som ejer af bilen, fordi bilforsikringens pris beregnes ud fra bilistens alder, antal år med skadefri kørsel og bopælen. Er det tilfældet, at der er flere faste brugere af bilen, så skal det pågældende forsikringsselskab have det at vide, så det kan blive skrevet ind i forsikringspolicen.

Bakgrunnen for bilansvaret

I første omgang er det vigtigt at du kigger dig godt om i markedet af bilforsikringer. Der er mange tilbud, og det er vigtigt, at du identificerer det, der passer lige netop dine behov og din pengepung. Og så er du klædt ordentligt på, når du skal underskrive slutsedlen og bilforhandleren spørger, om hvor bilen skal forsikres. 

Hva påvirker prisen på bilforsikringen

Har du for eksempel en gammel bil med lav verdi trenger du ikke kjøpe toppkasko-forsikringen. Har du derimot en nyere bil som du kanskje er avhengig av i hverdagen bør du vurdere toppvarianten, som i tillegg til å dekke skader på din og andres bil ved uhell, også gir deg leiebil på stedet.

Trafikkforsikringsavgift til staten

Det er over 100.000 uforsikrede kjøretøy her i landet. Fra 1. mars 2018 får bileiere uten lovpålagt ansvarsforsikring et gebyr hver eneste dag bilen er uforsikret. Gebyret skal motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe forsikring. Gebyret for en personbil blir på 150 kroner hver dag.

I desember i fjor vedtok Stortinget en gebyrordning, som gir bot på 150 kroner dagen for hver dag du mangler forsikring. I fjor fikk 115.000 bilister brev i posten om at de måtte avskilte eller skaffe forsikring innen 1. mars, eller få gebyrene. I praksis teller man bakover antall dager du har mangla forsikring etter 1. mars, og gir deg 150 kroner per dag. Det kan altså fort bli dyrt å unnlate å skaffe seg bilforsikring – rundt 5000 kroner per måned du forblir uforsikra.

Forsikring bil regler

Kommunevælger

Biler, motorcykler og knallerter, der kører på offentlig vej, skal være ansvarsforsikrede. Forsikringen dækker, hvis du som ejer eller bruger af et køretøj forvolder skade på andre. Passagerer vil ofte kunne få erstatning fra køretøjets ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker dog ikke for skader på forsikringstagerens eller -brugerens ejendele, ligesom skade på bilens fører heller ikke bliver erstattet.

Har du købt bilen privat eller hos en forhandler?

Når du køber en bilforsikring skal vi vide, hvem der bruger bilen fast. Ejeren af bilen behøver ikke at være den, der er registreret som bruger af bilen. Vi kan fx sagtens registrere din samlever som fast bruger af bilen og dig som ejer. Det er muligt at registrere flere brugere, hvis de bor i samme husstand som dig. 

Top Left

– Det er først nå du må bestemme deg. Du vet hva reparasjonen har kostet, og du har full oversikt over hva det innebærer å bruke forsikringen. Nå kan du fritt avgjøre om du heller vil betale selv. Velger du å betale tilbake våre utlegg, er saken ute av verden uten at du mister bonus, sier Patrikainen.

Sådan dækker din bilforsikring med en 17-årig bag rattet

Vi må helt tilbake til 1. januar 2006 for å finne opprinnelsen til dette smutthullet. Da ble reglene endret slik at man kunne skifte forsikringsselskap midt i forsikringsåret, men med en måneds oppsigelsestid. Samtidig med denne endringen ble det gjort enighet om at kunder som velger å bytte forsikringsselskap midt i avtaleåret bør få bonusopprykk i det nye forsikringsselskapet.

Du kan også tegne en frivillig tillægsforsikring, der kaldes kasko, og som dækker andre risici. Denne forsikring udvider dækningen (f.eks. til at omfatte personskade på føreren, skade på din bil, tyveri af din bil eller dens indhold, hærværk og juridisk bistand).