Generatorn blir varm gar


Recommended Posts

Laddningslampan lyser vid tändningspåslag och slocknar vid start, som sig bör, när jag kollar med multimeter över batteriet med motorn igång, så laddar den ej. All ström verkar gå åt till att ge upphov till någon kortslutning så drivremshjulet blir varmt.

Generator info

Ja det kan ladda i båda riktningarna, antingen medurs eller moturs. Det enda du måste vara försiktig med är att om bladen i kylfläkten är vända åt rätt håll, annars kan generatorn överhettas och orsaka skador på de inre delarna.
En likströmsgenerator å andra sidan är riktad och kommer bara att ladda åt det håll riktningspilen som normalt finns på kroppen av generatorn visar.

Generatorn blir varm gar

”Batteriet laddar ur – trots bra generator”

Jag har en Seat Arosa 1,4 99-årsmodell. Mitt i en acceleration från noll till 80 kilometer i timmen så dog bilen plötsligt och batterindikatorn började lysa. Sedan ville bilen inte starta. Det blev bogsering. Vad kan ha hänt?

Bilen stannar när den är varm

Jag har en Skoda Fabia årsmodell 2000. Motorn skakar en aning och glykolvattnet försvinner delvis när man kör bilen. Kylarvattenlampan lyser då och då efter påfyllning. Bilen går -jättefint ändå och tempen är på 90 -grader och den blir inte varm. Var försvinner glykolvätskan? Har ej hittat något -läckage heller. När motorn står på tomgång och man öppnar glykolhållaren så kokar -vattnet en aning.

Generatorn blir varm gar

Hur fungerar en generator?

Principen för en generator. Ankaret (A) har en kopparspole (blå). När ankaret roterar i magnetfältet (grönt) skapas det en elektrisk spänning i spolen. Denna ström kan man sedan leda ut via en kollektor eller släpringar.

Generatorn blir varm gar

Varför är min generator blir varm?

Slike termoelektriske elementer finnes og er i bruk, men ikke i større skala. Til nå har de vært for dyre og hatt for dårlig virkningsgrad. Alternativet til å utnytte en varmeforskjell er å bruke en eller annen dynamisk varmekraftmaskin, som en dampmaskin eller Stirlingmotor.

VIRKNINGSGRAD I ELBIL

De som tror elbilen ikke fyrer litt for kråkene må tro om igjen. Ideelt sett kan den være svært effektiv, men i praktisk drift forsvinner 30 prosent eller mer av energien bort i varme. Det forteller dr. ing. Klaus Lang i det tyske selskapet HBM.

Generatorn blir varm gar

Kraftvärmeverk

Bilens elektriske system er nå svært omfattende. Det skyldes både mer komfortutstyr og utvidede sikkerhetssystem, og økte krav til miljøtiltak. Eldre mekaniske anordninger skiftes ut med elektroniske, noe som også gir bedre motorstyring og derfor mer stabile driftsforhold over tid.