Glomerular filtrering kemi


Related Articles

To our knowledge, no data currently exist on the effects of losartan on the PI3K-AKT-mTOR pathway in type 1 diabetic nephropathy in vivo. Therefore, we investigated (a) the glomerular content of total AKT (tAKT), phosphorylated (p)AKT Thr308, pAKT Ser473, mTOR, and activated mTOR phosphorylated at residue Ser2448 and (b) the podocytic content of the aforementioned molecules, employing co-localization analysis with the podocyte-specific marker nephrin.

Sjukdomar och andra fysiologiska förhållanden

För att upprätthålla ett jämnt tryck i cellerna är det viktigt att vatten kan passera genom cellväggen. Detta har man känt till länge. Hur öppningarna verkligen ser ut och fungerar var dock under lång tid ett av biokemins olösta problem. Det var inte förrän runt 1990 som Peter Agre upptäckte den första vattenkanalen. Som så mycket annat i cellen var det ett protein det handlade om.

Glomerular filtrering kemi

Abstract

He continued to have massive (>500 mL-day) hemoptysis and hematuria with subsequent decline in the hematocrit necessitating transfusion of a total of 3 units of packed red cells. He underwent bronchoscopy and bronchoalveolar lavage which showed the presence of hemosiderin-laden macrophages and bloody exudate. To establish the cause of the pulmonary–renal presentation of this patient, a kidney biopsy was done.

Glomerular filtrering kemi

Abstract

Two cases of malignant hypertension presenting with acute kidney injury, thrombocytopenia and hemolytic anemia are presented. In both patients a prolonged duration of renal replacement therapy was required. The plasma levels of ADAMTS13 enzyme were not helpful in delineating the precise pathogenesis in both cases, as the decrements were not severe. We discuss the clinic-pathologic correlation of the biopsy findings and persistence of AKI.

Glomerular filtrering kemi

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic gmail com

Glomerular filtrering kemi

Njursjukdomar

Tidigt i förloppet är många kroniska njursjukdomar asymtomatiska men kräver ändå utredning, regelbunden uppföljning och behandling av grundsjukdomen eller komplikationer såsom hypertoni. Omhändertagandet av många patienter med njursjukdom syftar framför allt till att undvika eller minimera risken för progredierande njurfunktionsnedsättning.

Glomerular filtrering kemi

När man är intresserad av en persons njurfunktion, används ofta måttet relativ glomerulär filtration (relativt GFR) i vilket filtrationsenheten är mL-min-1,73m². Laboratoriet gör därför en estimering av relativ glomerulär filtrationshastighet; eGFRkr i mL-min-1,73 m² för varje beställning av S-Kreatinin hos vuxna. Beräkningen utförs med formeln LMrev.

Glomerular filtrering kemi

N-Acetylglucosamine Prevents IL-1β-Mediated Activation of Human Chondrocytes

The current study presents experimental evidence that GlcN, and, to a higher degree, N-acetylglucosamine (GlcNAc), possess a unique range of anti-inflammatory activities and inhibit NO, cyclooxygenase-2 (COX-2), and IL-6 production induced in cultured human articular chondrocytes by IL-1β.