Knorr bromssystem

Knorr bromssystem

Komplex reglerteknik

Kärnkompetensen inom Knorr-Bremse – som systempartner till industrin för rälsbundna fordon – är utveckling, tillverkning och projektering av kompletta bromssystem för alla slags rälsbundna fordon.

Knorr bromssystem

Knorr-Bremse

Vi har egna budbilar som täcker in Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Växjö, Karlshamn, Ängelholm, Örebro, Borlänge, Umeå och Sundsvall med närområden och klarar extra snabba transporter i akuta situationer.

Knorr bromssystem

Knorr-Bremse levererar bromssystem till indiska ellok

Alstom tilldelade nyligen bromsproducenten Knorr- Bremse uppdraget att leverera ett stort antal kompletta bromssystem av typ 800 Prima för ellok av modell WAG12, som i sin tur kommer att transporteras till den indiska järnvägen mellan åren 2018 och 2028.

Knorr bromssystem

SAF Reservdelar

Alstom tilldelade nyligen bromsproducenten Knorr- Bremse uppdraget att leverera ett stort antal kompletta bromssystem av typ 800 Prima för ellok av modell WAG12, som i sin tur kommer att transporteras till den indiska järnvägen mellan åren 2018 och 2028.

Knorr bromssystem

Navigeringsmeny

Knorr-Bremse är världens ledande tillverkaren av bromssystem för järnvägs- och kommersiella fordon. Som den teknologiska drivaren har företaget, i mer än 100 år, främjat utvecklingen, produktionen, distributionen och servicen av moderna bromssystem. Knorr-Bremse har, över hela världen, 20.000 anställda. Omkring 3.800 av de anställda arbetar inom företagets fyra olika enheter i Tyskland. Förutom företagets huvudkontor i München och företagets historiska enhet i Berlin har även Knorr-Bremse en produktionsanläggning i Bayern och ett utvecklingscenter i Baden-Württemberg.

Knorr bromssystem

Knorr-Bremse Group är den ledande tillverkaren av bromssystem och leverantör av delsystem för rälsbunden och kommersiell trafik med en total omsättning på drygt 5,5 Miljarder EURO under 2016. Med våra 25 000 medarbetare utvecklar, tillverkar och underhåller vi broms-, dörr-, kontroll- och energiförsörjningssystem, HVAC och förarhjälpmedelssystem, såväl som drivaggregatrelaterade lösningar. Som teknologiledare har Knorr-Bremse genom sina produkter haft ett avgörande bidrag till att öka säkerheten på väg och järnväg sedan 1905.

Knorr bromssystem

Tweet with a location

Knorr-Bremse är världens ledande tillverkaren av bromssystem för järnvägs- och kommersiella fordon. Som den teknologiska drivaren har företaget, i mer än 100 år, främjat utvecklingen, produktionen, distributionen och servicen av moderna bromssystem. Knorr-Bremse har, över hela världen, 20.000 anställda. Omkring 3.800 av de anställda arbetar inom företagets fyra olika enheter i Tyskland. Förutom företagets huvudkontor i München och företagets historiska enhet i Berlin har även Knorr-Bremse en produktionsanläggning i Bayern och ett utvecklingscenter i Baden-Württemberg.

Knorr bromssystem

Haldex största ägare, tyska ZF med drygt 20,1 procent av aktierna, ligger sedan man tidigare i år drog sig ur budstriden med Knorr-Bremse om bolaget lågt och lade ned sina röster på stämman den 17 augusti.