Kopa bil hos kronofogden av

Kopa bil hos kronofogden av

Hur du köper fordon

Det vanligaste sättet att köpa lösöre är att registrera dig som kund och lägga bud på vår nätauktionssajt. I vissa fall kan du också köpa lösöret genom en anbudsförsäljning genom att lämna ett skriftligt bud för det lösöre som du är intresserad av. Då får du i efterhand reda på om du vunnit budgivningen. Det kan även förekomma att lösöre säljs genom en exekutiv auktion på plats vilket innebär att du närvarar på plats och lämnar muntliga bud på det som säljs. 

Aktuella försäljningar

Men det finns ändå saker att göra. 2014 kom en lagändring som innebär att om man påträffar en felparkerad bil, där den registrerade ägaren har felparkeringsskulder för mer än 5 000 kronor, så kan bilen transporteras bort av kommunen utan vår inblandning. Bilen omhändertas och innan den lämnas tillbaka måste skulderna vara betalda, annars kan bilen istället skrotas.

Kopa bil hos kronofogden av

Så här köper du hos Kronofogden

Det vi säljer hittar du här på webbplatsen. Du hittar även annonser i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) samt på Blocket och Hemnet. Den information som finns i objektbeskrivningen är den information vi har om egendomen. Du är välkommen att själv undersöka egendomen på visningen.

Kopa bil hos kronofogden av

Så varnar Kronofogden

Försäljningsdokumenten som Kronofogden utfärdar efter en försäljning av ett fordon på exekutiv auktion är alltså avgörande. Rådet är att betrakta dokumenten som en värdehandling som ska följa med fordonet hela dess livslängd eftersom det är det som styrker rätten att köra fordonet, trots att det kan ha skulder.

Kopa bil hos kronofogden av

Kronofogden kan ta din bil – om du lånar ut den

– Då är det hen som har bevisbördan och inte Kronofogden. Beslutet om att utmäta bilen får överklagas av både gäldenären och en tredjeman. En tredje man skulle kunna vara den som anser sig vara den rättmätiga ägaren av bilen, säger Aldo Diaz Sartori, jurist på Kronofogden.

Kopa bil hos kronofogden av

Kontrollera fordonsrelaterade skulder innan du köper bilen

För dig som köpare av en skuldbelagd bil innebär det att du riskerar att bli av med bilen för att den ska säljas i syfte att täcka fordonsrelaterade skulder. Om de obetalda skulderna och förrättningskostnaderna hos Kronofogden betalas, t.ex. av dig, faller Kronofogdens beslut om att ta fordonet i anspråk. Du får då behålla bilen, men det riskerar kosta mer än det smakar. På grund av detta är det viktigt att du kontrollerar om det finns några obetalda fordonsrelaterade skulder.

Kopa bil hos kronofogden av

Begagnade bilen hade skuld på 15 000

Men bilen hade mycket riktigt skulder som följt med i affären. Och sedan en lagändring från 2014 kan sådana fordon beläggas med ett så kallat brukandeförbud och tas "i pant" av Kronofogden tills dess att skulderna betalats. Om den nya ägaren inte betalar skulderna säljs eller skrotas bilen.

Hos 28 procent av de undersökta bilarna hade skulden förfallit, till ett snittbelopp av 3.828 kronor. Om fordringsägaren inte får in sina pengar går skulden vidare till Kronofogden, vilket var fallet hos 22 procent av bilarna. Snittbeloppet på skulden hos Kronofogden var 3.396 kronor.

Innehåll

– Man kan kontakta Trafikverket och uppge vem som helst, till och med kungen, som ägare till sin bil, så bilregistret är inte tillräckligt bevis för oss. Då är det vårt jobb att bedöma vem som är ägare och då handlar det om besittning, alltså: vem brukar bilen, datorn eller vad det nu handlar om. I nio fall av tio är det den som brukar saken i fråga som också är ägare.