Kopa bilar fran kronofogden dra


Löneutmätning

Det finns flera saker som påverkar hur stor en löneutmätning kan bli. I vår utredning tar vi bland annat hänsyn till hur stora inkomster du och övriga i hushållet har, om det finns barn i hushållet och vilka kostnader ni har för till exempel bostad och barnomsorg 

Kopa bilar fran kronofogden dra

Utmätning

Viss egendom utmäter vi inte. Till exempel sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Sådan egendom kallas beneficieegendom. Vad som räknas dit avgörs från fall till fall. En och samma typ av egendom kan alltså räknas som beneficieegendom i ett fall men inte i ett annat. Det är dock vanligt att följande egendom räknas som beneficieegendom:

Kopa bilar fran kronofogden dra

Kronofogdens riksjourdriver in miljoner från kriminella

Kronofogdens riksjour har hittills i år säkrat nästan sex miljoner kronor från kriminella. – Vi går mot ett rekordår, men med utökade möjligheter till distansutmätning skulle vi kunna driva in ännu mer pengar till brottsoffer och skattebetalare, säger Magnus Arvidson, enhetschef på Kronofogden.

Kopa bilar fran kronofogden dra

Utmätningsordningen

Om någon lämnat en skuld till oss och bett om hjälp att få betalt kan vi utmäta och sälja egendom som tillhör dig. Vid utmätning av en del egendom kan det uppstå kostnader, och dessa ska betalas först. Därför utmäter vi i första hand sådant som orsakar minst besvär och minst kostnad.

Kopa bilar fran kronofogden dra

Hur du köper fordon

Det vanligaste sättet att köpa lösöre är att registrera dig som kund och lägga bud på vår nätauktionssajt. I vissa fall kan du också köpa lösöret genom en anbudsförsäljning genom att lämna ett skriftligt bud för det lösöre som du är intresserad av. Då får du i efterhand reda på om du vunnit budgivningen. Det kan även förekomma att lösöre säljs genom en exekutiv auktion på plats vilket innebär att du närvarar på plats och lämnar muntliga bud på det som säljs. 

Hur mycket får du behålla?

I förbehållsbeloppet ingår dels din boendekostnad, dels ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader. I normalbeloppet ingår bland annat kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Hur stort normalbeloppet ska vara bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.

Kopa bilar fran kronofogden dra

Skulder följer fordon vid en försäljning

Lagen infördes 2014 för att motverka att personer smiter undan betalningsansvar för fordonsrelaterade skulder genom att registrera så kallade bilmålvakter som ägare till fordonen. Det här är lagstiftningen i korthet:

Kopa bilar fran kronofogden dra

Fogden kan ta bilen  om du lånar ut den

I gårdagens VLT berättade vi om att Kronofogden tog den bil som Anders Peterson körde, på väg till sjukhuset med sin dotter. Att bilen står registrerad på en annan person kan Kronofogden inte ta hänsyn till.