Skatt med firmabil

Skatt med firmabil

Firmabil: Alt om regler og skatt i 2018

Først og fremst: når skal firmabilen skattlegges? I utgangspunktet skal det betales skatt av kjøretøyet når det disponeres privat. Arbeidstaker har da altså anledning til å medbringe firmabilen hjem etter arbeidstid.

Skatt med firmabil

Firmabil

Har du ansatte i bedriften din som benytter bedriftens bil, må den ansatte som hovedregel skattlegges for dette. En slik fordel regnes som lønn. (Er du selvstendig næringsdrivende og benytter bil i næring, må du følge reglene for yrkesbil.)

Skatt med firmabil

Når skal du betale skatt på bruk av firmabil?

Om du bare bruker arbeidsgivers bil sporadisk, utløser det ingen skatteplikt. Til og med 2015 var det ikke noen klar grense for sporadisk bruk, men fra og med 2016 så er sporadisk bruk definert som følgende:

Skatt med firmabil

Bilsatser – Firmabil

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Skatt med firmabil

SKATT AV FIRMABIL, VAREBIL OG YRKESBIL

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil, firmabil har vært et gjennomgående tema for skattekontorets kontroll de siste årene. Mangelfull dokumentasjon av bruken av firmabil resulterer i store inntektstillegg, etterberegning av arbeidsgiveravgift samt korrigering av feilført merverdiavgift for firmabiler

Skatt med firmabil

Lønner det seg egentlig med firmabil?

Advarsel! Du benytter deg av en svært gammel nettleser. Enkelte av våre funksjoner krever at du bruker en nyere nettleser.
Vi anbefaler at du oppgraderer din versjon av internett explorer, eller bruker en annen nettleser.

Firmabilkalkulator

En firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt. Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes.Denne artikkelen besvarer kanskje noen av de spørsmålene du kanskje har om firmabil.

Skatt med firmabil

8(link)

Bilhold kan være dyrt i Norge. Enkelte er heldige og har en gunstig firmabilordning på arbeidsplassen, eller gjennom eget firma. Om du er i en slik situasjon oppstår spørsmålet om dette vil ha noe å si for skatten din og i så fall hvor mye. Nedenfor finner du svar på noen av spørsmålene du har som firmabilbruker.