Uppsala kommun elbilar

Uppsala kommun elbilar

Laddplatser för elbilar

När du parkerar vidvåra laddstolpar betalar du vanlig timtaxa, inga extra avgifter tillkommer.
I Centralgaraget erbjuder vi även våra hyresgäster med tillstånd för fast- eller tillståndplats att ladda på dessa platser.
Hyr du en fast plats och har flera parkeringstillstånd, gäller erbjudandet endast för en bil åt gången, dvs du kan inte parkera både på en fast plats och även stå på en laddplats.

Uppsala kommun elbilar

4-2: Gröna Bilister berömmer och kritiserar Uppsalas satsning på intern bilpool med elbilar

Under 2015 nyregistrerades 66 elbilar, 207 elhybrider (som inte behöver laddas via elstolpe) och 248 laddhybrider i Uppsala kommun. Det framgår av statistik från Trafikanalys (trafa.se). Som jämförelse kan nämnas att antalet nyregistreringar av bensindrivna bilar uppgick till 2 787. För dieselbilar var siffran 4 166.

Fler vill ladda sin elbil

Totalt finns nu 48 laddningsplatser på 16 olika ställen i Uppsala. Flera av dem finns hos kommersiella aktörer som Gränby centrum, Ikea och Ica Maxi, som avsatt några av sina reguljära parkeringsplatser för elbilsladdning. Här laddar man gratis, åtminstone under öppettid. Andra finns på avgiftsbelagda p-platser i parkeringshus eller på gatumark.

Uppsala kommun elbilar

Energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen ger opartisk och kostnadsfri hjälp till hushåll, organisationer och små och medelstora företag. Du kan välja att boka ett personligt möte med en rådgivare eller att få råd via telefon eller e-post.

Uppsala kommun elbilar

Tack för ditt svar!

Elbilarna blir allt fler, vilket ökar både elbehovet och belastningen på elnätet. Nu testar Solelia Greentech, leverantör av system för laddning av elbilar, en variant av smarta elnät tillsammans med lokalt producerad solel.

Uppsala kommun elbilar

Offentliga aktörer ()

– Vi kan konstatera att laddstolparna används frekvent och vi ställer oss mycket positiva till att Naturvårdverket via Klimatklivet delfinansierade projektet.  Detta möjliggör en snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen i samhället, vilket vi ser som värdefullt, säger Johan Ahlinder, miljöchef, Landstingsservice.  

Uppsala kommun elbilar

Uppsala initierar EU-projekt för storskalig solladdning av elfordon

Tillsammans med Norge genomför Sverige EU-projektet ”Solar Charge 2020” för att tillgodose det ökade behovet av solel för de allt fler elbilarna i Europa. Initiativet till projektet har tagits av Uppsala kommun tillsammans med Solelia Greentech AB. En elbil driven av ren solel släpper inte ut några växthusgaser när de körs – en enorm vinst för klimat och miljö.

Uppsala kommun elbilar

Elbilar ökar i Uppsala – från en låg nivå

Under 2015 nyregistrerades 66 elbilar, 207 elhybrider (som inte behöver laddas via elstolpe) och 248 laddhybrider i Uppsala kommun. Det framgår av statistik från Trafikanalys (trafa.se). Som jämförelse kan nämnas att antalet nyregistreringar av bensindrivna bilar uppgick till 2 787. För dieselbilar var siffran 4 166.