Vattenfilter uppsala

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Mötesplatsen för alla som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning. JMS Vattenrening erbjuder Gratis vattenanalys på mässan. Besök oss i monter S42

Vattenfilter uppsala

Vi hjälper er med vattenanalys och professionell vattenrening

Du ska känna dig säker på att det förslag vi lämnar till dig ska uppfylla dina behov och önskemål samt livsmedelsverkets riktlinjer. Det är därför vi alltid gör en ackrediterad analys och en behovsanalys för att du som kund ska känna dig 100% säker på att det reningssystem som vi offererar passar just ditt behov. Det är därför vi har egna servicetekniker som monterar för att du som kund ska känner dig säker på att det blir rätt installerat och vi gör alltid en grovanalys efter installation för att se att allt fungerar som det ska. Det kallar vi 100% nöjd kundgaranti.

Kommentarer från våra kunder i Uppsala

Har du problem med gröna och blå eller vita och gråaktiga beläggningar i sanitetsporslinet? Då stavas vattenproblemet surt eller hårt vatten och bör åtgärdas. Båda dessa vattenproblem kan nämligen orsaka stora skador på husets rör och ledningar.

Svavelväte, eller vätesulfid, är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som ”ruttna ägg”. Är det enbart svavelväte som är problemet räcker det med luftning utav vattnet vi vår syreaktivator SA. Vid kombination med järn-mangan och svavelväte skall man ha vårt kombinationsfilter Göingefilter Kombi. Skulle lukten bero på metangas är ett aktivt kol filter mer lämpligt. Lukt kan även förekomma av bakterier och andra mikroorganismer varför det är viktigt analysera även detta vid avvikande lukt.

Vattenfilter Emi

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på Jula.se inte kommer att fungera korrekt.

Produktbeskrivning

Både du som företagare eller privatperson kommer snabbt märka fördelarna med vår webbshop. Gilla du att klämma och känna på produkterna så är det inga problem, vi ser dig gärna i våra butiker.
Skaffar du konto hos oss så hittar du samma uppgifter i butiken som på webbsidan. Vi behandlar dig lika oavsett hur och när du vill handla.

Vattenfilter uppsala

SysInfo SysInfo

En ny förvaltningslag började gälla från och med den 1 juli 2018, med ny numrering och många bestämmelser som formulerats om och som kan ha fått viss ny innebörd. Det finns även vissa helt nya regleringar.

Vattenfilter uppsala

Kvalitativa vattenanalyser

Vårt laboratorium har den senaste mätutrustningen och vi har valt att bespara miljön med så få farliga utsläpp som möjligt, därför skickas kemikaliespill för destruktion. Detta är en del av vårt miljöarbete med ISO 14001.